Trobades Xarxa d'Entitats

V TROBADA

Us convidem a la V Trobada, que estarà centrada precisament en el debat i decisió de quina estructura organitzativa s’ha de dotar la Xarxa. Un any després, ha arribat l’hora de començar a pensar en l’articulació d’una estructura organitzativa més formal, que permeta la flexibilitat…

+ info
Activitats. Trobades Xarxa d'Entitats

IV TROBADA

Es convoca la IV Trobada de la Xarxa d’Entitats del País Valencià on es discutirà una proposta de “Criteris per a una nova llei de participació ciutadana i transparència institucional”. La Xarxa una estructura amb una importantíssima base social, i capacitat de representació del món associatiu.

+ info
Trobades Xarxa d'Entitats

III TROBADA

III Trobada de la Xarxa d’Entitats. Vivim un moment important: és possible que aconseguim el canvi que cal al País Valencià, però és necessari que eixe canvi siga real, no només de sigles, i òbriga la porta a una democràcia participativa en la que els…

+ info
Trobades Xarxa d'Entitats

II TROBADA

Convoquem la II Trobada d’Entitats amb triple objectiu: crear un primer espai de comunicació, articular una organització simple i flexible, i iniciar el procés de debat i divulgació de la participació com una necessitat per a una democràcia real.

+ info
Trobades Xarxa d'Entitats

I TROBADA

I Trobada d’ Entitats. Convocades pel grup promotor inicial: Acció Cultural, ACICOM, Ca Revolta, Federació Escola Valenciana, Plataforma Salvem El Cabanyal i S.C. Ens reunim 80 persones procedents de 40 diferents organitzacions i entitats valencianes.

+ info

SOBRE LES ACTIVITATS DE LA XARXA

Les activitats i serveis que desenvolupa la XEPV per a la consecució de les seues finalitats, abastarà accions desenvolupades en tot l’àmbit territorial del País Valencià fins a les realitzades en coordinació amb les associacions federades a través de programes d’activitats concrets.

Les activitats seran, entre altres, les següents:

Representar col·lectivament a les entitats que la conformen en el marc de les finalitats i objectius que s’enumeren en els presents estatuts davant les institucions, socials polítiques i mitjans de comunicació valencians.
Ser una plataforma que propose i potencie entre les entitats que la conformen, serveis i activitats, espais de treball de formació, reflexió i debat. Promoure la solidaritat intra xarxa i amb altres agents i plataformes socials a través d’accions conjuntes.
Impulsar i potenciar el coneixement i la implicació de la societat valenciana  en matèria de participació ciutadana, associacionisme, apoderament ciutadà, etc.
Vetllar per la transparència i gestió de qualitat del moviment associatiu.
Crear un espai de comunicació entre entitats, articulant una organització simple i flexible.
Fomentar el debat i divulgació sobre la participació com una necessitat per a una democràcia real.
Foment de la cultura de la participació.
Desenvolupar una xarxa cívica que compartisca informació, coordine esforços i que tinga un objectiu comú: el de consolidar i obrir millors vies de participació.
Realitzar campanyes divulgatives a favor de la participació.
Realitzar Trobades, Jornades i Debats
Creació d’un espai per compartir bones pràctiques, entorn a la participació.
Edició de materials sobre participació.
Creació d’espais tecnològics per afavorir la participació.
Dotar a la Xarxa d’una caixa d’eines per a la participació.
Promoure l’eficàcia, sostenibilitat i bones pràctiques de l’associacionisme, incentivar la participació de les organitzacions sòcies, en coherència amb els seus principis i valors.
Promoure l’eficàcia, sostenibilitat i bones pràctiques de l’associacionisme, incentivar la participació de les organitzacions sòcies, en coherència amb els seus principis i valors.
Contribuir a l’enfortiment d’una ciutadania informada, crítica i solidària que fomente canvis socials i polítics. És a dir, una ciutadania que entenga que formem part d’un món interconnectat en el qual tenim responsabilitats individuals i col·lectives que hem d’assumir i reclamar, i que exigisca el canvis polítics necessaris per a açò.
Contribuir a apuntalar les bases d’una política de participació que promoga l’apoderament de la ciutadania i noves formes de cooperació i cogestió entre el moviment associatiu i les Administracions Públiques. Que es reconega a  les entitats associatives com a agents clau de transformació social, que siga construïda des de tots els nivells de govern i que augmente la seua dotació pressupostària per enfortir el teixit associatiu.
Creació de Grups de treball.
Mapeig del moviment associatiu valencià.
Crear un banc de recursos associatius.
Xarxes socials i eines tecnològiques col·laboratives.
Mapeig del moviment associatiu valencià.