Membre de la Xarxa d' Entitats

AD LAB

Laboratori per a la Investigació de Processos Creatius Contemporanis.

Aquesta associació sorgeix de la necessitat de (re)pensar la creació, els seus processos i eines, les seues aportacions i implicacions amb la vida quotidiana, els seus assoliments i els seus avatars en un moment d’entusiasme global per l’activació rizomàtica de noves idees estètiques i de gran agitació artística.

AD LAB té com a principals objectius promocionar i fomentar la investigació i la difusió de pràctiques artístiques contemporànies, així com l’organització i programació de manifestacions artístiques i culturals interdisciplinàries, i agitar el debat teòric, crític i divulgatiu a tots els nivells que aquestes manifestacions generen.

Anar a la web d’aquesta entitat

Altres entitats similars